Byggnaderna runt denna gårdsplan används idag till möten och fest i Eklundshofs regi. Du kan läsa mer om deras verksamhet här.

Officersmässen är det ursprungliga Eklundshof och uppfördes som värdshus innan det gick över i militär ägo. Till värdshuset finns den gamla Iskällaren kvar. Som namnet vittnar om var det där man förvarade is till groggen. 

Övriga byggnader är samtliga uppförda för militära ändamål. Här inräknas marketenteriet, biblioteket och ryttmästarens bostad.

Eklundshof_120830-342W.jpg