Att detta är ett gammalt militärt garage är svårt att gissa idag även om de gamla detaljerna så som träpelare fortfarande är en synlig del av inredningen. Nu är det inrett och ett eventföretag har sitt kontor här.

Fanjunkaren 11-2006.JPG