Krutboden uppfördes redan 1894 som ammunitionsförråd. Den flyttades till sin nuvarande plats 1913. Byggnaden har bland annat kvar sina smidda fönstergaller. Idag fungerar den som kontor.

Idag är denna lokal uthyrd som kontor/showroom.

Eklundshof_120830-342W.jpg