Krutboden uppfördes redan 1894 som ammunitionsförråd. Den flyttades till sin nuvarande plats 1913. Byggnaden har bland annat kvar sina smidda fönstergaller. Idag fungerar den som kontor.

Eklundshof_120830-342W.jpg