Vi uppför en ny lokal i entréplan på Stora Magasinet, färdig april 2018. Läs mer här. 

Uppsala expanderar och förändras, det gör även Eklundshofsområdet. Är du intresserad av att verka i vårt område? Kontakta oss för mer information mailto:info@eklundshoffastigheter.se